خدمات

سامانه های خورشیدی خانگی

سامانه های خورشیدی خانگی

نیروگاه های خورشیدی

نیروگاه های خورشیدی

سازه های نگهدارنده پنل

سازه های نگهدارنده پنل

روشنایی خورشیدی معابر

روشنایی خورشیدی معابر

همراه با سولار گستر البرز

شرکت فنی مهندسی سولارگسترالبرز با به خدمت گرفتن کارشناسان ارشد و کارشناسان گرایش های مختلف مجموعه مهندسی برق از جمله مخابرات، الکترونیک، کنترل و قدرت، تلاش در توسعه خدمات صنایع مهندسی برق با محوریت حفاظت و حراست از محیط زیست انسان دارد. به منظور تخصصی کردن و ایجاد سازمان ­دهی اصولی در خدمات رسانی، این شرکت چهار کارگروه تخصصی فنی-بازرگانی در بخش ­های مختلف راه ­اندازی کرده است:

انرژی ­های تجدیدپذیر