سولار گستر سولار گستر سولار گستر سولارگسترالبرز سولارگسترالبرز

اجرای ۱۱ سامانه نیروگاه خورشیدی متصل به شبکه با ظرفیت ۵ کیلوات کمیته امداد استان آذربایجان غربی

0 تومان