سولار گستر سولار گستر سولار گستر سولارگسترالبرز سولارگسترالبرز

اجرای ۱۷۰ سامانه نیروگاه خورشیدی متصل به شبکه با ظرفیت ۵ کیلوات کمیته امداد در جنوب کرمان

0 تومان