سولار گسترالبرز سولار گسترالبرز سولارگسترالبرز سولارگسترالبرز

90 نیروگاه 5 کیلوواتی متصل به شبکه استان ایلام

طراحی،تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی نیروگاه های ۵ کیلوواتی متصل به شبکه مددجویان کمیته امداد امام خمینی استان ایلام
0 تومان