سولار گسترالبرز سولار گسترالبرز سولار گسترالبرز سولارگسترالبرز سولارگسترالبرز

100 نیروگاه 5 کیلوواتی متصل به شبکه استان سیستان و بلوچستان

طراحی،تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی نیروگاه های ۵ کیلوواتی متصل به شبکه مددجویان کمیته امداد امام خمینی استان سیستان و بلوچستان
0 تومان