سولار گستر سولار گستر سولار گستر سولارگسترالبرز سولارگسترالبرز

پروژه ها

نیروگاه های ۵ کیلوواتی متصل به شبکه استان ایلام

طراحی،تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی نیروگاه های ۵ کیلوواتی متصل به شبکه مددجویان کمیته امداد امام خمینی استان ایلام

نیروگاه های ۵ کیلوواتی متصل به شبکه استان مرکزی

طراحی،تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی نیروگاه های ۵ کیلوواتی متصل به شبکه مددجویان کمیته امداد امام خمینی استان مرکزی