سولار گسترالبرز سولار گسترالبرز سولارگسترالبرز سولارگسترالبرز

محصولات جدید

اینورتر سینوسی DARDA DK4830

0 تومان

اینورتر سینوسی خالص مدل (DK4830) 3000 وات 48 ولت به 220 ولت سینوسی برند DARDA، محصول شرکت PNK HITECH کشور کره جنوبي است.

اینورتر سینوسی DARDA DK4820

0 تومان

اینورتر سینوسی خالص مدل (DK4820) 2000 وات 48 ولت به 220 ولت سینوسی برند DARDA، محصول شرکت PNK HITECH کشور کره جنوبي است.

اینورتر سینوسی DARDA DK1215

0 تومان

اینورتر سینوسی خالص مدل (DK1215) 1500 وات 12 ولت به 220 ولت سینوسی برند DARDA، محصول شرکت PNK HITECH کشور کره جنوبي است

اینورتر سینوسی DARDA DK4830

0 تومان

اینورتر سینوسی خالص مدل (DK4830) 3000 وات 48 ولت به 220 ولت سینوسی برند DARDA، محصول شرکت PNK HITECH کشور کره جنوبي است.

اینورتر سینوسی DARDA DK2450

0 تومان

اینورتر سینوسی خالص مدل (DK2450) 5000 وات 24 ولت به 220 ولت سینوسی برند DARDA، محصول شرکت PNK HITECH کشور کره جنوبي است.